sobota, 15 czerwca, 2024
zespol
NASZ ZESPÓŁ

Nasz doświadczony zespół stara się zawsze zapewnić profesjonalną pomoc każdej osobie i w każdej sytuacji, zawsze poszukując jak najlepszego rozwiązania.

Karol Wenus Adwokat

Adwokat. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, zdobywane w największych kancelariach w Polsce. Był współtwórcą i liderem kilkunastoosobowego zespołu procesowego zajmującego się postępowaniami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi z zakresu umów kredytów i pożyczek. Specjalizuje się także w prawie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego oraz prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, zdobywane w największych kancelariach w Polsce.

Przez kilka lat był liderem kilkunastoosobowego zespołu procesowego zajmującego się postępowaniami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi z zakresu umów kredytów i pożyczek. Zespół pod jego nadzorem prowadził kilka tysięcy spraw sądowych i pozasądowych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów sektora finansowego.

W centrum jego zainteresowań zawodowych znajdują się również kwestie dotyczące postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dotyczy to zarówno reprezentowania organów postępowania upadłościowego (syndyków), wierzycieli upadłego, jak i samych upadłych.

Specjalizuje się także w prawie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego, w tym reprezentowaniem interesów pokrzywdzonych. Reprezentując pokrzywdzonych uzyskał na ich rzecz obowiązki naprawienia szkody na łączną kwotę kilkudziesięciu milionów złotych.

Nieobca pozostaje mu także specyfika rynków finansowych – jest wiceprezesem Fundacji Invest Cuffs Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych. W strukturach Fundacji jest od samego jej powstania. Doradza również jednemu z największych w Polsce portali internetowych zajmujących się rynkami finansowymi oraz prowadzi programy w telewizji biznesowej Comparic24.TV.

W swojej praktyce zawodowej skupia się na poszukiwaniu nieszablonowych i nowatorskich rozwiązań dla każdego, nawet najtrudniejszego problemu prawnego.

Beata Lomperta Adwokat

Adwokat. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, w szczególności dotyczących spraw kredytów i pożyczek. W ramach dużego działu procesowego zajmującego się takimi sprawami, który współtworzyła od samego początku, odpowiadała m.in. za nadzór merytoryczny i koordynację kilkuset rozpraw sądowych na terenie całej Polski. Poza tym specjalizuje się głównie w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach adwokackich.

Jej doświadczenie zawodowe koncentruje się głównie w obszarze prawa upadłościowego (obejmującego zarówno upadłość konsumencką jak i upadłość przedsiębiorców) oraz prawa restrukturyzacyjnego (w tym wyboru właściwego rodzaju postępowania zapewniającego najszybszą i najbardziej efektywną restrukturyzację). Reprezentuje Klientów w toku postępowań upadłościowych zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela.

Ostatnie lata swojej kariery zawodowej poświęciła głównie obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności z sektora bankowego i parabankowego.

Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, w szczególności dotyczących spraw kredytów i pożyczek. W ramach dużego działu procesowego, który współtworzyła od samego początku, odpowiadała m.in. za nadzór merytoryczny i koordynację kilkuset rozpraw sądowych na terenie całej Polski.

Specjalizuje się również w innych sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego, w tym reprezentowaniu osób pokrzywdzonych przestępstwami.

Zawsze dba o to, aby wszelkie pisma procesowe były nie tylko doskonałe merytorycznie, ale również estetyczne od strony wizualnej i językowej.

Agnieszka Zembek Adwokat

Adwokat. Specjalistka z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa zamówień publicznych oraz spraw dotyczących podziału majątku. Ze szczególną atencją podchodzi do spraw dotyczących kredytów i pożyczek. Swoją wiedzę w tym zakresie zdobywała prowadząc sprawy sądowe i pozasądowe, jak również nadzorując i koordynując pracę kilkunastuosobowego zespołu prawników.

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doświadczanie zdobywała w Sądzie Okręgowym w Warszawie, na stanowisku asystenta sędziego, a także w warszawskich kancelariach adwokackich.

Zawodowo interesuje się kwestiami dotyczącymi zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych. Reprezentuje wykonawców zarówno w postępowaniach o udzielenie zamówienia jak i przed organami państwowymi (Krajowa Izba Odwoławcza) oraz sądami.

Specjalistka z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Z powodzeniem przeprowadziła wiele postępowań w sprawach rozwodowych, o alimenty, a także spraw opiekuńczych w tym również z wątkiem międzynarodowym.

Swoim klientom zapewnia wsparcie oraz reprezentację również w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków, a także stwierdzenie nabycia oraz dział spadku.

Ze szczególną atencją podchodzi do spraw dotyczących kredytów i pożyczek. Swoją wiedzę w tym zakresie zdobywała prowadząc sprawy sądowe i pozasądowe, jak również nadzorując i koordynując pracę kilkunastuosobowego zespołu prawników.

W pracy adwokata najbardziej ceni porządek i skrupulatność. Z jej podejściem do wykonywania zawodu nie straszne są jej nawet dziesiątki tysięcy różnych dokumentów czy setki spraw prowadzonych jednocześnie.

Marta Plichta Prawnik

Prawnik. Doświadczenie zawodowe w ramach kancelariach adwokackich zdobywa nieprzerwanie od trzeciego roku studiów. Zajmowała się głównie sprawami cywilnymi (na wszystkich etapach zaawansowania), zwłaszcza dotyczącymi umów kredytów i pożyczek.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę dyplomową z zakresu prawa karnego materialnego napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Jarosława Majewskiego i obroniła ją na ocenę bardzo dobrą.

Wielokrotna stypendystka Rektora UKSW dla najlepszych studentów. W 2016 r. ukończyła szkolenie z zakresu sporządzania skargi konstytucyjnej organizowane przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator WPiA UW. W roku akademickim 2018/2019 uczestniczyła w półrocznym seminarium „Prawo medyczne” współorganizowanym m.in. przez Wydawnictwo C.H.Beck.

W 2019 roku uzyskała pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w dziale procesowym warszawskiej kancelarii adwokackiej, gdzie zajmowała się głównie sprawami cywilnymi (na różnym etapie zaawansowania), zwłaszcza dotyczącymi umów kredytów i pożyczek.

Interesuje także się sprawami gospodarczym, w szczególności z zakresu prawa bankowego oraz prawa upadłościowego.

Wykonując zawód prawnika koncertuje się na dogłębnej analizie problematyki, którą się zajmuje.