Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu problemzkredytem.pl

Po co jest polityka prywatności?

Polityka prywatności serwisu problemzkredytem.pl (dalej jako: „Serwis”) to dokument, który dotyczy ochrony oraz przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu. Polityka określa zasady dbania o prywatność Użytkowników w oparciu o następujące przepisy prawa:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO);
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego połączenia. Informacje przesyłane i odbierane na tej stronie są prywatne.

Jakie dane gromadzi Serwis?

Dane osobowe to zestaw informacji o osobie, który pozwala na jej zidentyfikowanie. Serwis gromadzi i przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkowników pozyskiwane poprzez formularz kontaktowy: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz inne informacje dobrowolnie zamieszczone w formularzy kontaktowym przez Użytkownika.

Przechowywanie zapytań kierowanych do serwera nie wymaga przetwarzania danych osobowych, ponieważ dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądającymi strony Serwisu. Zasoby przeglądane przez Użytkownika identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

W jaki sposób Serwis wykorzystuje ciasteczka?

W serwisie wykorzystywana jest technika „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez Serwis na urządzeniu końcowym Użytkownika w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.

Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Technika „cookies” pozwala wyłącznie określić profil informacji, jakimi użytkownik jest zainteresowany.

Celem stosowania techniki „cookies” jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zbieranie anonimowych statystyk pomagających ustalić, w jaki sposób wykorzystywane są treści zamieszczone w Serwisie oraz prezentowanie Użytkownikom informacji i reklam dostosowanych do jego preferencji.

Użytkownik może sam zdecydować o tym w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. W tym celu należy zmienić ustawienia/preferencje w przeglądarce www. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek zwykle pozwalają na zapisywanie cookies. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możliwe jest również korzystanie z Serwisu bez stosowania i zapisywania plików cookies, jednak wtedy nie wszystkie funkcje Serwisu mogą być dostępne.

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
 • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • „własne” – zamieszczane przez Serwis;
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis.

W Serwisie wykorzystywane są również pliki cookies innych podmiotów, jak np. narzędzie Google Analytics. Jest to niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej analizy preferencji Użytkownika Serwisu.

Więcej o cookies: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Finvest Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000758369, posiadająca NIP 5252770941, REGON 381845995.

W jakim celu i jak długo przetwarzane są twoje dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników Serwisu, którzy wysłali zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, przetwarzane są w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przez Użytkownika zapytania i są przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Serwisu, który wypełnił formularz kontaktowy, ma miejsce przez czas niezbędny do zaspokojenia ewentualnych roszczeń.

Jakie prawa przysługują ci w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych?

Użytkownikowi Serwisu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych udostępnionych w formularzu kontaktowym przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych.

Użytkownik Serwisu ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapytania dotyczące danych osobowych oraz polityki prywatności należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: info@finvest.group

Kto jeszcze ma dostęp do twoich danych osobowych?

Serwis w toku wypełniania formularza kontaktowego umożliwia wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez podmioty inne, niż Finvest Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jeżeli wyraziłeś taką zgodę, to również te podmioty przetwarzają twoje dane osobowe w celu i na warunkach określonych w wyrażonej przez ciebie zgodzie.

Finvest Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie przekazuje danych osobowych użytkowników Serwisu żadnym podmiotom trzecim (poza wprost wymienionymi w udzielonych przez Użytkownika zgodach), w szczególności dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich.

Dane osobowe wszystkich Użytkowników Serwisu mogą zostać powierzone podmiotom trzecim w celu korzystania z usług dostawcy poczty elektronicznej, zapewnienia obsługi prawnej oraz korzystania z serwisu IT.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu, którzy wypełnili formularz kontaktowy mogą zostać powierzone podmiotom trzecim w celu obsługi procesu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, w szczególności korzystania z usług dostawcy poczty elektronicznej, zapewnienia obsługi prawnej, korzystania z serwisu IT, a także zapewnienia obsługi technicznej, księgowej oraz transportowej.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na żądanie organów nadzorujących przestrzeganie prawa, innych organów administracji publicznej, Policji oraz innych służb. Udostępnienie danych osobowych takim podmiotom nie wymaga zgody Użytkownika Serwisu.

Kiedy mogą zostać wprowadzone zmiany w Polityce prywatności?

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności w celu zapewnienia jej aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana Polityki prywatności może wynikać również ze zmian technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.

Ostanie zmiany w Polityce prywatności zostały wprowadzone w dniu: 09.10.2019 r.